Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Realizar búsqueda
Altres llocs
  Parc Científic d'Alacant

INSTRUCCIONS PRÀCTIQUES PER Al PERSONAL DE LES EMPRESES INSTAL·LADES Al PARC CIENTÍFIC D'ALACANT.

18 DE MAIG DE 2020

RESUM DE LES MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19 A l'entorn del PCA

 

  1. RECOMANACIONS I MESURES ESPECÍFIQUES A l'entorn del PARC CIENTÍFIC D'ALACANT:

Accés al recinte:

Per a accedir al recinte del Parc Científic es manté l'accés per la rotonda de Bombers.

Si necessites accedir al campus de la UA, l'accés s'ha restringit a l'entrada principal del campus, que s'accedeix per la rotonda gran de l'eixida de l'autovia A-7 i l'accés per als vianants que es manté obert és el que està en la parada del Tram.

A partir del dilluns 18 de maig, de moment no es necessitarà formulari d'accés per al personal de les empreses vinculades i instal·lades en el PCA, però sí i MOLT IMPORTANT, s'ha d'enviar abans de les 12 h del divendres anterior un correu a parc@ua.es , amb la planificació setmanal del personal de la vostra empresa que acudirà al centre de treball la setmana següent. És molt important disposar de la planificació, per a poder realitzar la neteja, control de seguretat i traçabilitat davant eventuals contagis, donades les circumstàncies en les quals ens trobem a causa del COVID-19, per la qual cosa qualsevol modificació o alteració en la planificació ja enviada que es produïsca, ha de ser comunicada al més prompte possible a la Fundació PCA, a través del correu electrònic parc@ua.es.

2. RECOMANACIONS GENERALS QUE TOTS HEM DE SEGUIR:

 

 

3. PRESÈNCIA EN LES OFICINES DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC D'ALACANT:

Tot el personal de la Fundació Parc Científic continuarà funcionant com fins ara, principalment en tele-treballe, encara que en pròxims dies, ens anirem incorporant de manera gradual i alterna. En qualsevol cas, seguim a la vostra disposició a través dels canals habituals, el nostre correu  parc@ua.es o en el telèfon 965909310.

En el cas que necessiteu acudir a les nostres oficines, us preguem que contacteu amb nosaltres prèviament. Com sabeu, es recomana la distància social, per la qual cosa, en la mesura que siga possible, la nostra atenció es continuarà realitzant per mitjans no presencials.

4. ESPAIS COMUNS:

La recomanació general és no fer ús de les sales de reunions i en la mesura que siga possible, seguir amb les reunions virtuals.

La zona d'Innospace  es mantindrà tancada. Si per alguna raó excepcional, necessiteu accedir a aquest espai, posar-vos en contacte amb nosaltres i tractarem de trobar una solució, establint mesures preventives, horari, etc.

Sala de reunions en Naus de Suport: Aquesta sala romandrà tancada. Si de manera excepcional, necessiteu fer ús d'ella, per favor tingueu en compte les següents recomanacions:

Vestíbul Naus de Suport: No s'ha de romandre en el vestíbul més de 15 minuts i no utilitzar la zona de sofà i butaques.

  1. EDIFICIS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ PARC CIENTIFICO:

 

Tota l'activitat presencial que desenvolupeu en els vostres espais del Parc Científic, ha de seguir les mesures preventives marcades pel vostre servei de prevenció, d'acord amb el que s'estableix en la normativa publicada per les autoritats sanitàries i atenent la Instrucció de prevenció de riscos laborals, IPRL-26 i altres instruccions de desenvolupament que se succeïsquen, publicades en la web del Servei de Prevenció de la UA.

És molt important que informeu el vostre servei de prevenció d'aquesta IPRL-26 per si hi ha alguna cosa que volen contrastar que us afecte, perquè es posen en contacte amb nosaltres.

Podeu consultar el document en el següent enllaç

Serà obligatori que totes les persones amb activitat presencial complisquen, les directrius d'utilització d'EPIs, distanciament social i circulació descrits en la instrucció IPRL-26 i altra normativa complementària.

NETEJA:

En els edificis es reforçarà la neteja i desinfecció, tant en oficines com zones comunes, banys i vestíbuls per part del servei de neteja de la universitat.

En els banys es verificarà periòdicament al llarg del dia de la disponibilitat dels recursos necessaris per a la higiene personal (sabó, paper per a assecat de mans, etc.). Es recomana la rentada freqüent de mans amb aigua i sabó.

Us recomanem fer ús raonable dels productes i materials perquè tots es puguen beneficiar.

5. QUÈ FER EN CAS DE SOSPITA D'INFECCIÓ PER COVID-19 EN UN CENTRE DE TREBALL

Si una persona en horari de treball presenta símptomes (febre, tos o sensació de falta d'aire) que pogueren estar associats amb el Covid-19, o haja tingut contacte  amb persones contagiades, posar-vos immediatament en contacte amb nosaltres per a poder actuar a la major rapidesa, a través del nostre telèfon 965909310, a través del correu de parc@ua.es ,  o en defecte d'això amb el Servei de Seguretat de la UA telèfon 965909656 perquè puguen activar els protocols d'actuació.

6. QUÈ FER EN EL CENTRE DE TREBALL QUAN ES CONFIRMA UN CAS D'INFECCIÓ PER COVID-19

Correspon a les empreses, a través del seu sistema preventiu (servei de prevenció de riscos laborals) seguir les pautes i recomanacions que sobre el particular siguen formulades per les autoritats sanitàries, des del Centre de Salut Pública corresponent.

 

NOTA:

Anirem actualitzant aquest document en funció de l'evolució i nova informació que anem rebent i que disposen les autoritats estatals i autonòmiques, així com el que es vaja publicant en el BOUA de la universitat.

 

 

Es destaquen els següents documents de referència:

-IPRL-26. Instrucció de prevenció de riscos laboralsReincorporació presencial, elaborat pel servei de prevenció de la Universitat d'Alacant.

-Mesures preventives generals per a garantir la separació entre treballadors enfront de

COVID-19 de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) (09.04.20).

Logo UA
Universidad de Alicante Ap. Correos, 99
Sant Vicent del Raspeig - Alacant
Tel. +34 965 90 93 10