LLANÇADORA DE TALENT

Disseny sense títol (31)

Facilitem l'accés de les nostres empreses al talent generat en la UA, millorant l'ocupabilitat dels estudiants, mitjançant una plataforma exclusiva de:

  • Pràctiques

  • Doctorats Industrials

  • Treballs Fi de Grau

  • Borses de treball