Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Realizar búsqueda
Altres llocs
  Parc Científic d'Alacant

Qui som

El Parc Científic d'Alacant, situat al costat del campus universitari, es concep com un espai d'excel·lència i innovació per a incentivar les relaciones empresa-universitat i dinamitzar la transferència de tecnologia i la competitivitat del sistema econòmic. Es tracta d'una organització gestionada per professionals especialitzats, el objectiu fonamental de la qual és incrementar la riquesa de la nostra comunitat promovent la cultura de la innovació i la competitivitat de les empreses i institucions generadores de saber instal·lades en el parc o vinculades a ell. 

El Parc Científic d'Alacant estimula i gestiona el flux de coneixement i tecnologia entre universitats, institucions de investigació, empreses i mercats; impulsa la creació i el creixement d'empreses innovadores mitjançant mecanismes d'incubació i proporciona altres serveis de valor afegit així com infraestructures i instal·lacions de gran qualitat. 

Amb aquesta missió, en els últims anys s'està construint un espai de qualitat per a la convivència d'empreses innovadores, Instituts d'Investigació i Laboratoris mixts de I+D Universitat-Empresa, que comparteixen serveis cientific-tècnics de gran valor afegit que faciliten l'establiment de xarxes i aliances i un assessorament professionalitzat. 

La Fundació Parc Científic d'Alacant és l'encarregada de gestionar aquest entorn d'innovació i té, entre els seus principals objectius els següents: 

La Universitat d'Alacant és fundadora i patrona de la Fundació Parc Científic d'Alacant.

 

 

 

Logo UA
Universidad de Alicante Ap. Correos, 99
Sant Vicent del Raspeig - Alacant
Tel. +34 965 90 93 10