INFORMACIÓ AJUDES I CONVOCATÒRIES FEBRER 2021

IVACE

ASSESSORA-CV -- AJUDES PER Al DESENVOLUPAMENT DE PLANS EMPRESARIALS PER Al CREIXEMENT DE NOVES EMPRESES INNOVADORES 2020 (ivace.es)

Dirigit a: Petites empreses innovadores que complisquen determinats requisits

Data límit: Des del 15 de gener de 2021 al 15 de març de 2021 a les 23.59:59

PIDI

Termini presentació fins al Des del 11/02/2021 fins al 11/03/2021 a les 23.59:59 hores*:

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents tipologies:%u2013 D'investigació industrial: investigació planificada o estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguen ser útils per a desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permeten millorar considerablement els ja existents.%u2013 De desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents %u2013d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus%u2013 amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis

PIDCo

Termini presentació Des del 11/02/2021 fins al 11/03/2021(a les 23.59:59 hores).

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents tipologies:%u2013 D'investigació industrial: investigació planificada o estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguen ser útils per a desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permeten millorar considerablement els ja existents.%u2013 De desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents %u2013d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus%u2013 amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

INNOVACV

Termini presentació Des del 11/02/2021 fins al 9/03/2021 (a les 23.59:59 hores)

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport :a) Actuació 1. Innovació de producte, INNOVAProD-CV. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant. b) Actuació 2. Innovació de procés. INNOVAProC-CV. Implantació de nous, o significativament millorats, mètodes o tècniques de producció o logística dins de l'empresa. c) Actuació 3. Adaptació a indústria 4.0. INNOVAi4.0-CV Projectes que tinguen com a objectiu la digitalització dels mitjans productius per a disposar en temps real d'informació rellevant d'aquests , que permeta integrar la producció en les cadenes de subministrament, els canals de distribució i en els propis sistemes gestió de l'empresa, afegint-los capacitat d'adaptació i flexibilitat en el seu funcionament o manteniment. d) Actuació 4. Innovació en TEICs. INNOVATeiC-CV. Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura.

DIGITALITZA CV

Termini presentació Des del 11/02/2021 fins al 10/03/2021 (a les 23.59:59 hores)

L'objecte del programa és el desenvolupament de projectes innovat-cap de bestiar, que podran contemplar una fase de diagnòstic tecnològic, una d'estratègia d'implantació i la posada en marxa de les solucions previstes encaminades a la digitalització, relacionats amb una o diverses de les següents actuacions susceptibles de suport: a) Sistemes d'informació basats en models web 2.0. o evo-luciones posteriors de gestió de relacions de la cadena de valor, de gestió del cicle de vida de productes i serveis o economia circular. b) Control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorización associats a producte, servei i procés. c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa. d) Sistemes de comunicació avançats relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions.

Xec tutories d'Internacionalització per al desenvolupament d'un programa de consultoria estratègica

Ens recolzem en professionals experts perquè t'acompanyen i assessoren en les següents matèries:

  • iniciació a l'exportació
  • màrqueting digital internacional.
  • estratègies de marca i comunicació internacional
  • revisió de l'estratègia exportadora
  • inici a la contractació pública internacional
  • presentació d'ofertes en contractació pública internacional
  • finançament internacional
  • expansió internacional de start-ups.

Si estàs pensant a abordar / revisar la teua estratègia entorn d'aquestes temàtiques, t'interessen aquestes ajudes a través de les quals podràs sol·licitar un màxim de dues consultories. La intensitat de l'ajuda serà d'un màxim del 90% del cost dels honoraris del personal expert, amb un límit de 3000 euros.

Ajudes als plans de seguiment dels programes de tutorias d'internacionalizacion de les pimes de la CV 2021

IVF - INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES

Línia IVF - FEDER Préstecs Participatius

Finançar el creixement d'empreses de recent creació, prioritzant la innovació, a través de la coinversión al costat d'altres inversors privats en projectes desenvolupats per empreses la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

CDTI- internacional

PROJECTES EUREKA

Crida conjunta Espanya %u2013França per a presentació de projectes de cooperació tecnològica internacional en el marc Eureka

6ª Anomenada Espanya-Rússia per a projectes bilaterals d'I+D

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb Mar (mar.cervera@ua.es) o amb Patricia (patricia.izquierdo@ua.es)