UAPORT (Estació Mixta)

 A través de l'Estació Mixta UAPORT, la Universitat d'Alacant, la Fundació Parc Científic d'Alacant i l'Autoritat Porturaria d'Alacant canalitzaran programes i actuacions conjuntes de formació, recerca, transferència de coneixement i desenvolupament empresarial entre aquestes organziaciones.