Fych Technologies

Bringing innovation to plastics recycling

FYCH és una empresa de base tecnològica dedicada a revaloritzar aquells envasos que avui dia acaben en els nostres abocadors. Oferim tecnologies patentades, d'una banda per al reciclatge d'envasos multicapa, i d'altra banda per a millorar la qualitat dels pláticos reciclats eliminant les males olors.

https://www.fychtech.com/