ADAPTAI

Intel·ligència Artificial adaptada a tu

EBT que se centra en l'aplicació d'intel·ligència artificial en el sector de la salut oferint diferents serveis i productes enfocats a millorar l'autonomia i la qualitat de vida d'aquelles persones que presenten algun grau de dependència.

Más Info: https://www.adaptai.es/