Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Realizar búsqueda
Altres llocs
  Parc Científic d'Alacant

Com vincular-se

CRITERIS D'ACCEPTACIÓ

 

Els criteris bàsics per a la vinculació al Parc Científic d'Alacant van ser establits pel Patronat de la Fundació Parc Científic d'Alacant de 4 de desembre de 2014. En els acords d'aquest Patronat s'especifica que el PCA podrà acollir a entitats de les següents tipologies:

1.- Empreses de Base Tecnològica d'Universitats i centres de recerca.

2.- Laboratoris mixts universitat-empresa o departaments de R+D+i d'empreses o institucions.

3.- Altres empreses o entitats intensives en tecnologia o coneixement.

4.- Altres empreses que presten serveis d'alt valor afegit a la resta d'entitats del PCA.

5.- Organismes i institucions l'objecte de les quals siga la creació i/o difusió de la cultura i la ciència.

6.- Start-ups promogudes per estudiants d'universitats.

 

Així mateix, s'acorda que:

 

PROCÉS D'ACCEPTACIÓ

 

1.- Contacte preliminar amb l'empresa interessada.

2.- Sol·licitud formal de vinculació al PCA. Emplenar el formulari de sol·licitud i enviar per mail a parc@ua.es

3.- Convocatòria i reunió del Comitè Executiu de la FPCA per a l'aprovació, si escau, de la vinculació de l'empresa al PCA.

4.- Aprovació, si escau,  per Consell de Govern de la UA del contracte de prestació de serveis entre l'empresa vinculada al PCA i la UA.

5.- Formalització del contracte de vinculació entre l'empresa i la FPCA

6.- Formalització del contracte de prestació de serveis entre l'empresa i la UA

 

La vinculació de l'empresa al PCA no implica el seu accés a les instal·lacions físiques, no obstant açò per a instal·lar-se en els espais gestionats pel PCA és necessària la seua vinculació.

Logo UA
Universidad de Alicante Ap. Correos, 99
Sant Vicent del Raspeig - Alacant
Tel. +34 965 90 93 10